Administrator programu

Moduł dla administratora

Moduł administratora jest niezbędnym elementem systemu, gdyż za jego pomocą użytkownik posiadający odpowiednie uprawnienia może modyfikować sposób działania programu magazynowego WMS.net.

Administrator programu WMS

Zastosowanie

Administrator programu WMS.net to osoba odpowiedzialna za konfigurację i zarządzanie kluczowymi elementami systemu. Dzięki szerokiemu zakresowi opcji konfiguracyjnych, administrator ma możliwość dostosowania systemu do konkretnych potrzeb i wymagań użytkowników. WMS.net, oparty na technologii ASP.net, oferuje elastyczność i łatwość dostosowania do indywidualnych wymagań każdego użytkownika.

Jedną z zalet WMS.net jest jego modułowość i struktura oparta na szablonach. Dzięki temu, administrator może dostosować aplikację do specyficznych potrzeb, wybierając odpowiednie moduły i funkcje do włączenia. Szablony w technologii ASP.net pozwalają na szybkie i łatwe dostosowanie systemu, co znacznie usprawnia proces konfiguracji i personalizacji.

Definiowanie struktury magazynu

Definiowanie struktury magazynu

Administrator może skonfigurować hierarchię magazynów, stref, regałów, półek i innych lokalizacji w systemie. Może także określić relacje między różnymi lokalizacjami, ustalając np. lokalizacje powiązane z przeniesieniem towaru lub połączeniem.

Zarządzanie użytkownikami i uprawnieniami

Administrator może tworzyć konta użytkowników, nadawać im odpowiednie uprawnienia i kontrolować dostęp do różnych funkcji systemu. Może również tworzyć grupy użytkowników i definiować ich role w systemie, co umożliwia efektywne zarządzanie dostępem do danych i funkcji.

Numery dokumentów

Opcja numeracji dokumentów w programie magazynowym pozwala administratorowi precyzyjnie określić sposób i zasady numerowania dokumentów w systemie. Dzięki tej funkcji możliwe jest ustalenie preferowanego formatu numeracji oraz śledzenie aktualnego numeru dokumentu w systemie. Administrator ma pełną kontrolę nad konfiguracją numeracji, co umożliwia dostosowanie procesu numerowania do indywidualnych potrzeb firmy.

Parametry globalne

Moduł administratora w oprogramowaniu magazynowym pełni kluczową rolę w zarządzaniu systemem oraz dostępem do globalnych ustawień. Jedną z ważnych opcji w module administratora jest sekcja Parametry globalne, która umożliwia wprowadzanie danych wynikających z licencji na program oraz konfigurację globalnych ustawień systemu. Dzięki temu administrator ma kontrolę nad ważnymi aspektami programu i może dostosować go do potrzeb i wymagań firmy.

Skorowidze

Opcja skorowidze w programie magazynowym dostarcza narzędzi do definiowania i zarządzania różnymi skorowidzami systemowymi, co jest niezwykle przydatne dla efektywnego funkcjonowania magazynu. Pozwala to na precyzyjne identyfikowanie i lokalizowanie elementów, a także przypisywanie im odpowiednich atrybutów, co w rezultacie przekłada się na lepszą kontrolę i efektywność operacji magazynowych.