Panel klienta

WebOrdering

Panel klienta WWW oraz funkcja Webordering to narzędzia dostępne w oprogramowaniu magazynowym, które umożliwiają klientom łatwe i wygodne zarządzanie swoimi zamówieniami oraz interakcję z firmą poprzez platformę internetową.


Panel klienta WWW to dedykowany panel, który klient może zalogować się za pomocą swoich indywidualnych danych dostępowych. Po zalogowaniu klient ma dostęp do swojego konta, gdzie może sprawdzić status swoich zamówień, historię transakcji, sprawdzić dostępność produktów, aktualne ceny, oraz składać nowe zamówienia. Panel klienta jest intuicyjny i łatwy w obsłudze, zapewniając klientowi pełną kontrolę nad procesem zamówień.


Webordering to funkcja, która umożliwia klientom składanie zamówień online bez konieczności logowania do panelu klienta. Dzięki temu, klienci mogą dokonywać zakupów w dowolnym miejscu i czasie za pomocą przeglądarki internetowej. Wystarczy, że klient zaloguje się na stronie internetowej firmy, a następnie będzie mógł wybierać produkty, określać ilości i dokonywać zamówień bezpośrednio z poziomu aplikacji webowej. To pozwala na wygodne i elastyczne zarządzanie zamówieniami bez konieczności kontaktu telefonicznego czy wysyłania maili.

WebOrdering

Panel klienta www

Dzięki panelowi klienta WWW oraz funkcji Webordering, firma i jej klienci mają możliwość lepszej interakcji i efektywniejszego zarządzania zamówieniami. Klienci mogą szybko i łatwo sprawdzić dostępność produktów, złożyć zamówienie i monitorować jego status w czasie rzeczywistym. Natomiast firma ma pełną kontrolę nad procesem zamówień, a także dostęp do danych i historii transakcji klientów, co pozwala na lepsze planowanie produkcji i dostaw.

Obie funkcje - panel klienta WWW i Webordering - mają na celu usprawnienie procesu zamówień, zwiększenie dostępności produktów dla klientów oraz poprawę komunikacji i współpracy między firmą a klientem. Dają one klientom wygodę i elastyczność w dokonywaniu zamówień, a firmie umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie zamówieniami i budowanie silniejszych relacji z klientami.

Podsumowując panel klienta WWW i funkcja Webordering w oprogramowaniu magazynowym są ważnymi narzędziami, które umożliwiają firmie i jej klientom łatwe i wygodne zarządzanie zamówieniami. Dają one klientom pełną kontrolę i łatwy dostęp do informacji, a firmie pozwalają na lepsze planowanie i realizację zamówień. To rozwiązanie, które przyczynia się do poprawy efektywności i satysfakcji zarówno klientów, jak i firmy.

Przyjęcia

Pozycja menu "Przyjęcia" umożliwia użytkownikom dostęp do różnych typów dokumentów przyjęć w programie magazynowym. Dzięki tym pozycjom submenu użytkownicy mają dostęp do różnych typów dokumentów przyjęć. Co umożliwia skuteczne zarządzanie procesem przyjęć towaru do magazynu w programie magazynowym.

Wydania

Pozycja menu "Wydania" umożliwia użytkownikom dostęp do różnych typów dokumentów wydań towaru w programie magazynowym. Dzięki tym pozycjom submenu użytkownicy mają dostęp do różnych typów dokumentów wydań. Umożliwia to skuteczne zarządzanie procesem wydawania towaru z magazynu.

Rozliczanie kosztów

Rozliczanie kosztów usług logistycznych wykonywanych przez magazyn w ramach umowy 3PL (Third Party Logistics) odbywa się na podstawie ustalonych warunków i zasad współpracy między magazynem a klientem. 

Asortyment

Kartoteki asortymentowe są używane do prowadzenia zamówień klientów, sprawdzania stanów dostępnych i dodawania pozycji do koszyka zamówień.

Koszyk

Koszyk z zamawianymi pozycjami to funkcjonalność, która umożliwia klientom gromadzenie i zarządzanie produktami, które zamierzają zakupić. 

Zestawienia

Zestawienia oraz szczegółowe stany magazynowe są istotnymi informacjami w obszarze zarządzania magazynem.