Kalendarz

Kalendarz

Pozycja Kalendarz w programie magazynowym WMS.net pełni funkcję podglądu planu dnia oraz dostarcza informacji o ewentualnych dostawach. Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikom, korzystającym z aplikacji na urządzeniach z systemem Android, przeglądanie harmonogramu dnia w magazynie.

Główne cechy i możliwości pozycji Kalendarz:

Podgląd planu dnia: Użytkownicy mają możliwość przesuwania dni w górnej części menu kalendarza. Dzięki temu mogą łatwo wybrać konkretny dzień i sprawdzić zaplanowane operacje magazynowe oraz inne zdarzenia związane z danym dniem.

Informacje o ewentualnych dostawach: Kalendarz dostarcza informacji o nadchodzących dostawach. Użytkownicy mogą sprawdzić daty i godziny przewidywanych dostaw towarów do magazynu.

Posegregowane godzinowo zdarzenia: Zdarzenia w kalendarzu są wyświetlane w formie uporządkowanej względem godzin. Użytkownicy mogą łatwo zidentyfikować harmonogram działań w ciągu dnia, dzięki czemu mogą odpowiednio zorganizować pracę i zadania związane z obsługą magazynu.

Dzięki pozycji Kalendarz w aplikacji WMS.net dla Androida, użytkownicy zyskują pełen obraz planowanego harmonogramu i mają dostęp do ważnych informacji dotyczących dostaw. Pozwala to na lepsze zarządzanie czasem pracy, zapewnienie odpowiedniego personelu w odpowiednich godzinach i sprawną obsługę operacji magazynowych.

Podsumowując, pozycja Kalendarz w programie magazynowym WMS.net dla Androida jest narzędziem ułatwiającym zarządzanie harmonogramem dnia i dostarczającym ważnych informacji dotyczących dostaw. Dzięki tej funkcji, użytkownicy mogą planować swoje działania w magazynie bardziej efektywnie i dostosować pracę do zaplanowanych operacji logistycznych.