Eksport danych do Excela

Funkcja eksportu danych do pliku Excel 

Jedną z przydatnych funkcji dostępnych w programie magazynowym WMS.net jest możliwość eksportu danych do pliku Excel. Ta funkcja umożliwia użytkownikom wygenerowanie zestawień i rejestrowanie danych związanych z dokumentami magazynowymi oraz innymi aspektami zarządzania magazynem.

Dzięki funkcji eksportu danych do pliku Excel w programie magazynowym WMS.net użytkownik ma możliwość generowania różnorodnych zestawień i rejestrowania danych związanych z dokumentami magazynowymi oraz innymi aspektami zarządzania magazynem. To ułatwia analizę danych, monitorowanie stanu magazynowego oraz podejmowanie efektywnych decyzji w obszarze magazynowym.

WMS Eksport danych do Excela

Rejestry dokumentów magazynowych

Za pomocą funkcji eksportu danych do pliku Excel w programie WMS.net można generować rejestry dokumentów magazynowych w formie tabelarycznej. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiednich filtrów i parametrów, takich jak określony zakres dat, typ dokumentu, kontrahent itp., aby dostosować zestawienie do swoich potrzeb.

Zestawienia według rodzaju dokumentów magazynowych

Użytkownik może określić pożądane kryteria i wygenerować zestawienie, które zostanie eksportowane do pliku Excel. To ułatwia analizę danych i umożliwia dokładne monitorowanie różnych aspektów magazynowych. Eksport danych do pliku Excel w programie WMS.net generuje rejestry dokumentów magazynowych w formie tabelarycznej. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiednich filtrów i parametrów, takich jak określony zakres dat, typ dokumentu, kontrahent itp., aby dostosować zestawienie do swoich potrzeb.

Zestawienia według kontrahentów

Użytkownik może określić pożądane kryteria i wygenerować zestawienie, które zostanie eksportowane do pliku Excel. To ułatwia analizę danych i umożliwia dokładne monitorowanie różnych aspektów magazynowych. Eksport danych do pliku Excel w programie WMS.net generuje rejestry dokumentów magazynowych w formie tabelarycznej. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiednich filtrów i parametrów, takich jak określony zakres dat, typ dokumentu, kontrahent itp., aby dostosować zestawienie do swoich potrzeb.

Zestawienia według asortymentu

Użytkownik może określić pożądane kryteria i wygenerować zestawienie, które zostanie eksportowane do pliku Excel. To ułatwia analizę danych i umożliwia dokładne monitorowanie różnych aspektów magazynowych. Eksport danych do pliku Excel w programie WMS.net generuje rejestry dokumentów magazynowych w formie tabelarycznej. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiednich filtrów i parametrów, takich jak określony zakres dat, typ dokumentu, kontrahent itp., aby dostosować zestawienie do swoich potrzeb.

Zestawienia według numerów partii

Użytkownik może określić pożądane kryteria i wygenerować zestawienie, które zostanie eksportowane do pliku Excel. To ułatwia analizę danych i umożliwia dokładne monitorowanie różnych aspektów magazynowych. Eksport danych do pliku Excel w programie WMS.net generuje rejestry dokumentów magazynowych w formie tabelarycznej. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiednich filtrów i parametrów, takich jak określony zakres dat, typ dokumentu, kontrahent itp., aby dostosować zestawienie do swoich potrzeb.

Zestawienia według numerów palet

Użytkownik może określić pożądane kryteria i wygenerować zestawienie, które zostanie eksportowane do pliku Excel. To ułatwia analizę danych i umożliwia dokładne monitorowanie różnych aspektów magazynowych. Eksport danych do pliku Excel w programie WMS.net generuje rejestry dokumentów magazynowych w formie tabelarycznej. Użytkownik ma możliwość wybrania odpowiednich filtrów i parametrów, takich jak określony zakres dat, typ dokumentu, kontrahent itp., aby dostosować zestawienie do swoich potrzeb.

Zestawienia według miejsca składowania

Funkcja eksportu danych do pliku Excel pozwala również na generowanie zestawień według miejsc składowania. Użytkownik może określić konkretne miejsce składowania lub wybrać kilka miejsc, aby uzyskać zestawienie danych dotyczących stanu magazynowego w tych lokalizacjach.

Stock na dowolny dzień

Program WMS.net umożliwia także generowanie zestawień stanu magazynowego na dowolny wybrany dzień. Użytkownik może wybrać interesującą go datę i wygenerować zestawienie stanu magazynowego w tej konkretnej chwili, które będzie eksportowane do pliku Excel. To daje użytkownikowi dokładny obraz stanu magazynowego w wybranym dniu.