Raporty magazynowe

Raporty w systemie WMS.net

Pozycja menu Raporty wyświetla okno zawierające pięć submenu:

Raport może zostać wyświetlony bezpośrednio w programie. Raport może posiadać parametr wymagający wypełnienia. Raporty są standardowym elementem bazującym na MS SQL Reporting Services, projektuje się je za pomocą bezpłatnego narzędzia jakim jest MS Report Builder w wersji 3.0.

WMS raporty

Dostępne raporty

Oto zestawienie sekcji menu "RAPORTY" wraz z przypisanymi im raportami:

Kartoteki

Magazyn

Magazyn WMS (System Zarządzania Magazynem)

Statystyka

Zestawienia


Te sekcje i raporty są przeznaczone do generowania różnych analiz, statystyk, zestawień i raportów związanych z zarządzaniem magazynem, kartotekami towarów, obrotami, statystykami pracy magazynierów itp. Każda z tych sekcji pozwala na wygenerowanie odpowiedniego raportu, który może być wykorzystywany do analizy i monitorowania różnych aspektów związanych z magazynem i zarządzaniem nim.

Funkcje raportów

Raporty w programie WMS oferują szereg funkcji, które umożliwiają użytkownikom uzyskiwanie potrzebnych informacji w łatwy i szybki sposób. Funkcje te obejmują:

Zastosowanie raportów

Raporty w programie WMS mogą być wykorzystywane do wielu celów, takich jak:

Raporty mogą być również wykorzystywane do przekazywania informacji do innych użytkowników, takich jak klienci, dostawcy, pracownicy i menedżerowie.