Numeracja dokumentów

Opcja numerów

Dzięki opcji numeracji dokumentów w programie magazynowym, administrator może skonfigurować system zgodnie z preferencjami i wymaganiami firmy. Jest to ważne nie tylko dla zapewnienia spójności i uporządkowania dokumentacji, ale także dla ułatwienia identyfikacji i wyszukiwania konkretnych dokumentów w systemie. Opcja numeracji dokumentów daje pełną kontrolę nad procesem numerowania i jest istotnym elementem w zarządzaniu dokumentacją i operacjami magazynowymi.

Co może Administrator programu magazynowego?

Przy pomocy opcji numeracji dokumentów Administrator może:

Zobacz także inne funkcje Administratora