Wydania

Submenu wydania z magazynu

Submenu wydania z magazynu zawiera sekcje: Pozycja menu Wydania wyświetla okno zawierające pięć grup submenu, każde odpowiedzialne za inny typ dokumentów wydań: 


WMS wydania

Pozycje menu

Rola klienta magazynu w programie magazynowym WMS.net oferuje opcję "Wydania", która umożliwia zarządzanie różnymi typami dokumentów wydań. Po wybraniu pozycji menu "Wydania", użytkownik zostaje przeniesiony do okna zawierającego pięć grup submenu, z których każda jest odpowiedzialna za inny typ dokumentów wydań:

Każda sekcja umożliwia zarządzanie innym rodzajem wydań, co pozwala na skuteczne i elastyczne zarządzanie procesem wydawania towarów w magazynie, zgodnie z różnymi potrzebami klientów.