Asortyment

Dopisz kartotekę asortymentową

Wybór pozycji menu Asortyment wyświetla formularz dopisania asortymentu. 

W górnej części formularza zlecenia znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Podczas wypełniania formularza możliwe jest dodanie Uwag, Plików, Załączników oraz Zdjęć przez użycie jednego z przycisków nad sekcją zakładek. 

Po wypełnieniu formularza dopisania nowego asortymentu, należy kliknąć na przycisk Zapisz z lewej strony paska nad formularzem w celu dopisania kartoteki asortymentu do bazy. Przyciski Anuluj oraz X w prawym górnym rogu okna powodują anulowanie wypełnianego formularza. 

Formularz dopisania kartoteki nowego artykułu składa się z trzech zakładek.

Dane ewidencyjne

W zakładce "1. Dane ewidencyjne" w kartotece asortymentowej znajdują się pola służące do rejestrowania podstawowych informacji dotyczących asortymentu. Pozwalają one na identyfikację, opisanie, śledzenie i zarządzanie asortymentem magazynowym.

Należy wypełnić pola posiadające pogrubione nazwy. SKU jest generowanie automatycznie, uzupełniamy Nazwę i wybieramy Jednostki miary oraz Kontrahenta przypisanego do tego towaru. Dodatkowo możemy uzupełnić Numer artykułu, Numer SAP, dodać opis i podać kod kreskowy EAN, możemy z listy wybrać Dostawce i Producenta. Pole Aktywne jest domyślnie zaznaczone, służy do ustawienia czy dany asortyment jest obsługiwany.

kartoteka asortymentowa dane ewidencyjne

Wyjaśnienie poszczególnych pól

Dane uzupełniające

W kartotece magazynowej, zakładka "Dane uzupełniające" zawiera sekcje z różnymi informacjami dotyczącymi asortymentu, pakowania, składowania, wagi opakowań jednostkowych i opakowań zbiorczych oraz definicji zapasów. Oto krótkie wyjaśnienie poszczególnych sekcji:

Te sekcje w zakładce "Dane uzupełniające" kartoteki magazynowej dostarczają dodatkowych informacji dotyczących asortymentu, pakowania, składowania, wagi i definicji zapasów. Pomagają one w zarządzaniu magazynem, planowaniu dostaw, składowaniu towarów oraz w zapewnieniu kompletności i dokładności danych związanych z asortymentem magazynowym.

Wyjaśnienie poszczególnych pól

Wymiary jednostki

Pakowanie

Składowanie

Opakowanie jednostkowe

Opakowanie zbiorcze

Definicje zapasów

Inne

W zakładce 3. Inne można zawrzeć dodatkowe informacje o asortymencie, między innymi oznaczyć, czy wymagana jest data ważności, wpisać grupę towarową, cechy, uwagi, ceny.

Wyjaśnienie poszczególnych pól

Ceny

Funkcje dodatkowe dokumentu