MIX

Dopisz dokument MIX

Dopisz dokument pakowania.

Wybór pozycji menu MIX wyświetla formularz dopisania dokumentu MIX.

W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

Podczas wypełniania formularza możliwe jest dodanie Usług, Notatek, Plików, Załączników oraz Zdjęć przez użycie jednego z przycisków nad sekcją Paleta MIX.

Formularz dopisania nowego dokumentu MIX  składa się z jednej sekcji.

Dokument MIX

W sekcji Paleta MIX polami wymaganymi są Asortyment, Lokalizacja i Ilość. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać w polu ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, które zawiera nazwa poszukiwanego asortymentu lub lokalizacji, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

W polu Uwagi do pozycji można wpisać komentarz do wybranej pozycji. Następnie należy kliknąć na zielony przycisk Dodaj, co spowoduje dodanie pozycji do dokumentu - pojawi się ona w tabeli poniżej.

Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem pozycji.
Po dodaniu wszystkich artykułów (pozycji) należy użyć Zapisz. Wtedy też wyświetlona zostanie nowa sekcja, gdzie należy wybrać lokalizację składowania, rodzaj palety oraz nadać jej numer.  Dodatkowo można uzupełnić numer wewnętrzny, wybrać magazyniera wykonującego mix i dopisać uwagi do dokumentu. 

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Zapisz, który spowoduje zapisanie formularza. Zapisany dokument zostanie wyświetlony w rejestrze Tworzenie palet MIX.

Dokumenty MIX zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrze Tworzenie palet MIX bufor.

Funkcje dodatkowe dokumentu