Kontrahent

Dopisz kartotekę kontrahenta

Wybór pozycji menu Kontrahent wyświetla formularz dopisania kontrahenta.

W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Po wypełnieniu formularza dopisania kontrahenta, należy kliknąć na przycisk Zapisz z lewej strony paska nad formularzem w celu dopisania kartoteki kontrahenta do bazy. Przycisk Anuluj powoduje anulowanie wypełnianego formularza. 

Formularz dopisania kartoteki nowego kontrahenta składa się z trzech zakładek.

Dane ewidencyjne

W zakładce Dane ewidencyjne należy wypełnić pola posiadające pogrubione nazwy. Podczas dopisywania nowego kontrahenta, należy również wypełnić pole Telefon komórkowy lub Telefon 1. Pole Aktywne należy pozostawić zaznaczone - służy ono do ustalania, czy z kontrahentem jest nawiązana współpraca, czy jest byłym kontrahentem. 

Pola w kartotece kontrahentów służą do gromadzenia informacji dotyczących kontaktów biznesowych z danymi kontrahentami.

Wyjaśnienie poszczególnych pól

Dane uzupełniające

Zakładka Dane uzupełniające zawiera pola z informacjami o kontrahencie. Dotyczącymi między innymi grupa, numeru GLN, obrotów magazynowych towarami, rodzaju działalności, sposobu dostaw i wydań, warunków i waluty płatności, możliwości zastosowania indywidualnego cennika oraz wybranego spedytora. 

Pola w zakładce "Dane uzupełniające" w kartotece kontrahentów mają na celu gromadzenie dodatkowych informacji dotyczących kontrahenta.

Wyjaśnienie poszczególnych pól

Pola w zakładce "Dane uzupełniające" w kartotece kontrahentów służą do gromadzenia dodatkowych informacji, które mogą być istotne w kontekście zarządzania relacjami biznesowymi, rozliczeń, dostaw i innych aspektów związanych z kontrahentem.

Inne

W zakładce Inne można zawrzeć dodatkowe informacje o kontrahencie, np. godziny pracy kontrahenta, rodzaj ubezpieczenia, kolor nadany w wizualizacji magazynu. 

Pola w zakładce "Inne" w kartotece kontrahentów zawierają dodatkowe informacje, które mogą być używane w celach wewnętrznych lub specyficznych dla organizacji.

Wyjaśnienie poszczególnych pól

Pola w zakładce "Inne" w kartotece kontrahentów dają możliwość wprowadzenia dodatkowych informacji lub ustawień, które są specyficzne dla organizacji i mogą służyć do lepszego zarządzania danymi kontrahentów, identyfikacji, powiadomień lub wizualizacji danych.