Pulpit informacyjny

Dashboard w systemie WMS.net

Dashboard w systemie WMS.net to interaktywny pulpit, który zawiera podsumowanie wielu danych oraz prezentuje krótkie raporty, umożliwiając szybki i łatwy dostęp do najważniejszych informacji dotyczących operacji magazynowych. Dzięki dashboardowi, użytkownicy mogą monitorować i analizować kluczowe wskaźniki wydajności magazynowej w czasie rzeczywistym.

Dashboard w systemie WMS.net zapewnia łatwy dostęp do podsumowań i raportów, które są kluczowe dla efektywnego zarządzania magazynem. Użytkownicy mogą zobaczyć istotne informacje w jednym miejscu, bez konieczności przeszukiwania wielu raportów i dokumentów. Dzięki temu, analiza danych staje się szybsza i bardziej efektywna, umożliwiając podejmowanie informowanych decyzji.

Ponadto Dashboard jest przydatnym narzędziem dla kierowników magazynu i innych osób odpowiedzialnych za zarządzanie operacjami magazynowymi. Dostarcza on wgląd w kluczowe dane i wskaźniki, które są niezbędne do skutecznego monitorowania, analizy i optymalizacji działalności magazynowej.

WMS dashboard

Podsumowanie oczekujących zleceń

Dashboard w systemie WMS.net może zawierać podsumowanie oczekujących zleceń na realizację. Użytkownicy mają dostęp do listy zleceń, które oczekują na przetworzenie w magazynie. Informacje te mogą obejmować rodzaj zlecenia, ilość sztuk oraz termin realizacji. Dzięki temu podsumowaniu, pracownicy magazynu mają pełen wgląd w bieżące oczekiwania i mogą odpowiednio planować swoje działania.

Statystyka wykonanych operacji magazynowych

Dashboard w systemie WMS.net może również prezentować statystykę wykonanych operacji magazynowych w bieżącym miesiącu. Raport ten grupuje operacje według typu (rodzaju) dokumentu, takich jak przyjęcia, wydania, zwroty itp. Użytkownicy mogą zobaczyć ilość sztuk oraz liczbę dokumentów dla każdego rodzaju dokumentu. Ta statystyka pozwala na szybkie zrozumienie, jakie operacje były najczęściej realizowane i jakie są tendencje w działalności magazynowej.