Wizualizacja

Wizualizacja zajętości magazynu

Program WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia wizualizację zajętości magazynu w kilku formatach, w tym:

Program WMS.net umożliwia również tworzenie ostrzeżeń o przeciążeniu regałów. Ostrzeżenia są generowane automatycznie, gdy na regale znajduje się zbyt dużo towarów. Ostrzeżenia są wysyłane do pracowników magazynu, którzy mogą podjąć działania w celu zmniejszenia obciążenia regału.

Program WMS.net jest kompleksowym systemem zarządzania magazynem, który zapewnia wizualizację zajętości magazynu, raporty o zajętości magazynu, ostrzeżenia o przeciążeniu regałów oraz wiele innych funkcji. Program WMS.net może pomóc w poprawie wydajności magazynu, kontroli nad stanem magazynu i zapobieganiu stratom.

Opis rozwiązania

Wizualizacja miejsc składowania towarów stanowi istotny element systemu zarządzania magazynem, który umożliwia przedstawienie graficznej reprezentacji zajętości magazynu po wykonaniu transakcji. Po uruchomieniu odpowiedniego menu, użytkownikowi wyświetlana jest lista stref magazynowych zdefiniowanych w administratorze. Wybierając konkretną strefę, można zobaczyć wizualizację zajętości tej strefy.

Interfejs wizualizacji prezentuje tabelę z oznaczeniami wysokości (poziomu) po lewej stronie oraz numerami rzędów na górze. Miejsca zajęte przez towary są oznaczone nazwą lokalizacji, natomiast puste miejsca symbolizują brak towaru. Jeżeli dana lokalizacja nie została zdefiniowana w programie, jest ona oznaczona innym kolorem, wskazując na jej brak w systemie.

Szczegóły dotyczące miejsca składowania

W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat towaru znajdującego się na wybranej lokalizacji, użytkownik może najechać kursorem myszy na daną lokalizację. Wtedy pojawia się okienko z informacją o obecnym towarze oraz jego ilości na tej lokalizacji. Dodatkowo, po kliknięciu na wybrane miejsce składowania, otwiera się okno zawierające zestawienie towaru wraz z ilością, która znajduje się na danej lokalizacji.

Dodatkowo, po najechaniu kursorem myszy na wybrane miejsce składowania, w oknie Tooltip pojawia się szczegółowe zestawienie aktualnie przechowywanych towarów na tej lokalizacji. Daje to użytkownikowi pełne informacje na temat zawartości danej lokalizacji.

Wybór regału

W górnej części okna wizualizacji dostępne są przyciski umożliwiające wybór konkretnego rzędu regałów, dla którego ma być wyświetlona wizualizacja. Użytkownik może łatwo nawigować między różnymi rzędami, aby zobaczyć zajętość poszczególnych lokalizacji.

Podsumowanie

Warto zaznaczyć, że graficzna reprezentacja miejsc składowania ma swoje specjalne oznaczenia. Na przykład, grafika "STOP" oznacza, że lokalizacja jest zablokowana poprzez włączoną blokadę. Wizualizacja pozwala szybko zidentyfikować takie zablokowane lokalizacje.

Jeśli w wizualizacji widoczne jest wyszarzone pole bez podanego adresu, oznacza to, że dla tego miejsca składowania nie został jeszcze dopisany odpowiedni adres w systemie. Adres ten można dodać, tworząc kartotekę adresu składowania w zakładce "WIZUALIZACJA".

Dzięki wizualizacji miejsc składowania towarów użytkownik ma pełną kontrolę nad zajętością magazynu, może łatwo identyfikować wolne i zajęte lokalizacje, uzyskiwać szczegółowe informacje na temat przechowywanego towaru oraz zarządzać miejscami składowania. Wizualizacja stanowi istotne narzędzie w efektywnym zarządzaniu magazynem, umożliwiając szybkie i intuicyjne zrozumienie struktury zajętości magazynu.