Palety

Gospodarka paletami

Program WMS.net firmy SoftwareStudio umożliwia zarządzanie paletami w magazynie. Do najważniejszych funkcji programu WMS.net w zakresie palet należą:

Program WMS.net pomaga w poprawie wydajności magazynu, kontroli nad stanem palet i zapobieganiu stratom.

WMS Gospodarka paletami

Kolumny tabeli

Tabela zawierająca listę palet posiada następujące kolumny:

W powyższej tabeli przedstawione są kluczowe informacje dotyczące palet, takie jak ich identyfikatory, wymiary, objętość, współczynnik oraz dodatkowe informacje czy uwagi. Dzięki tym informacjom użytkownik może dokładnie zarządzać paletami, identyfikować je, przypisywać do konkretnych zadań, a także śledzić datę zapisu i numer referencyjny powiązany z paletą.

Funkcje tabeli

Opcja "Palety" w menu umożliwia dostęp do zestawienia dotyczącego palet w magazynie wraz z informacjami na ich temat. Dostępne polecenia dla tego zestawienia to "Stan magazynowy" oraz "Historia".

Korzystając z tych dwóch poleceń, użytkownik może uzyskać wgląd w aktualny stan magazynowy palet oraz śledzić historię obrotów paletami. To umożliwia efektywne zarządzanie paletami w magazynie, kontrolę nad ich lokalizacją oraz monitorowanie ich przepływu wewnątrz magazynu.

Stan magazynowy

Przed użyciem polecenia "Stan magazynowy", należy zaznaczyć rekord w zestawieniu palet. Po zaznaczeniu rekordu i naciśnięciu przycisku polecenia, zostanie wyświetlone zestawienie zawierające informacje dotyczące numeru palety, jej lokalizacji oraz ilości asortymentu znajdującego się na danej palecie.

WMS stan magazynowy

Historia

Polecenie "Historia" wyświetla zestawienie zawierające historię obrotów paletami w magazynie. Zestawienie to dostarcza informacji na temat przepływu palet w czasie, takich jak przyjęcia, wydania, przemieszczenia itp. Pozwala śledzić historię obrotów paletami i uzyskać informacje o ich ruchach wewnątrz magazynu.

WMS historia obrotów palet

Funkcje standardowe

Funkcje standardowe tabeli są dostępne zarówno w pasku narzędziowym ukrytym pod ikoną "hamburgera", jak i w menu kontekstowym, które jest wywoływane przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na tabeli. 

Filtruj dane w tabeli według wartości zaznaczonej komórki: Umożliwia filtrowanie danych w tabeli na podstawie wartości zaznaczonej komórki. Po wybraniu tej funkcji, tabela zostanie przefiltrowana, wyświetlając tylko wiersze zawierające wartość zaznaczonej komórki.

Pozwala na wyeksportowanie danych z tabeli do pliku Excel. Ten przycisk uruchamia proces eksportu, który umożliwia zapisanie danych tabeli w formacie XLSX lub XLS obsługiwanym przez program MS Excel.

Zmiana szerokości kolumny w tabeli

Aby zmienić szerokość kolumny w tabeli za pomocą myszki, wykonaj następujące kroki:

W ten sposób możesz dostosować szerokość kolumny w tabeli do preferencji, aby lepiej dopasować się do zawartości wewnątrz kolumny lub poprawić czytelność danych.

Zmiana kolejności kolumn w tabeli

Aby zmienić kolejność kolumn w tabeli za pomocą myszki, wykonaj następujące kroki:

W ten sposób możesz zmieniać kolejność kolumn w tabeli, przeciągając i upuszczając je na nowe miejsca. Po zwolnieniu przycisku myszy, kolumna zostanie umieszczona na nowej pozycji, a pozostałe kolumny dostosują się do zmiany.