Zestawienia magazynowe

Zestawienia w systemie WMS.net

W programie magazynowym istnieje sekcja menu o nazwie "Zestawienia", która umożliwia wyświetlanie różnych zestawień i raportów związanych z działalnością magazynową. Po wybraniu pozycji menu "Zestawienia", pojawi się okno zawierające pięć submenu, z których można wybrać:

Po wybraniu jednego z poleceń w submenu, zostanie wyświetlona tabela z odpowiednio wyselekcjonowanymi danymi, zależnie od wybranej pozycji. Dzięki zestawieniom, użytkownicy programu magazynowego mają łatwy dostęp do istotnych informacji i mogą monitorować i analizować różne aspekty swojej działalności magazynowej. 

Dzięki funkcjonalności filtrowania, sortowania i eksportu danych do pliku Excel, użytkownicy programu magazynowego mają pełną kontrolę nad zestawieniem dokumentów magazynowych. Mogą wygodnie przeglądać, analizować i udostępniać informacje, co przekłada się na efektywne zarządzanie magazynem i podejmowanie informowanych decyzji.

WMS zestawienia magazynowe

Dokumenty magazynowe

W sekcji menu "Zestawienia" programu magazynowego znajduje się opcja "Dokumenty magazynowe", która umożliwia wygenerowanie tabelarycznego zestawienia dokumentów magazynowych. Po wybraniu tej opcji, użytkownikowi wyświetlane jest okno zawierające kompleksowe zestawienie dokumentów z możliwością filtrowania, sortowania i eksportowania danych do pliku Excel.

Pozycje submenu w opcji ZESTAWIENIA

Dokumenty magazynowe według typów

W sekcji menu "Zestawienia" programu magazynowego znajduje się opcja "Dokumenty wg typów", która umożliwia wygenerowanie tabelarycznego zestawienia dokumentów magazynowych według ich rodzaju. Po wybraniu tej opcji, użytkownikowi wyświetlane jest okno zawierające szczegółowe zestawienie dokumentów pogrupowane według ich rodzajów.

Okno zestawień dokumentów magazynowych według typów pozwala na łatwe porównanie i analizę dokumentów o różnych charakterystykach. Użytkownik może zobaczyć, ile dokumentów danego typu zostało utworzonych, jakie są ich numery, daty, kontrahenci, stany magazynowe itp. Dzięki takiemu zestawieniu można szybko uzyskać ogólny obraz dokumentów magazynowych w systemie.

Stany magazynowe

W sekcji menu "Zestawienia" programu magazynowego znajduje się opcja "Stany magazynowe", która umożliwia wygenerowanie tabelarycznego zestawienia stanów magazynowych. Po wybraniu tej opcji, użytkownikowi wyświetlane jest okno zawierające szczegółowe zestawienie stanów magazynowych w magazynie.

Okno zestawień stanów magazynowych pozwala na dokładne śledzenie i analizę stanów poszczególnych pozycji magazynowych. Użytkownik może zobaczyć informacje takie jak kontrahent, asortyment, miejsce składowania, numer palety, ilość, termin przydatności do użycia oraz inne istotne dane.

Zestawienie stanów magazynowych zapewnia użytkownikowi kompleksowy widok na aktualne stany magazynowe. Umożliwia monitorowanie ilości towarów, zarządzanie datami przydatności do użycia, identyfikowanie pozycji przeterminowanych i podejmowanie odpowiednich działań, takich jak ich wycofanie lub przesunięcie na inny obszar magazynowy.

Dzięki zestawieniu stanów magazynowych użytkownik może skutecznie zarządzać zapasami, minimalizować straty związane z przeterminowanymi produktami i zapewnić odpowiednią rotację towarów w magazynie.