ZL

Dopisz dokument ZL

Dopisz dokument zmiany lokalizacji ZL

Nowy dokument ZL

Wybór pozycji menu ZL wyświetla formularz dopisania dokumentu zmiany lokalizacji ZL.

W górnej części formularza znajduje się pasek poleceń, zawierający przyciski:

Z prawej strony paska poleceń znajdują się pola Numer referencyjny i Data utworzenia dokumentu, które nadawane są automatycznie wraz z Typem dokumentu oraz Rodzajem rejestru.

Podczas wypełniania formularza możliwe jest dodanie Usług, Notatek, Plików, Załączników oraz Zdjęć przez użycie jednego z przycisków nad sekcją Zmiana miejsca składowania.

dokument ZL
Formularz dopisania nowego dokumentu ZL  składa się z dwóch sekcji.

Nagłówek dokumentu

Pierwszą sekcją jest sekcja Zmiana miejsca składowania, gdzie możemy wprowadzić Numer wewnętrzny oraz wybrać z listy imię i nazwisko magazyniera. W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania magazynierów, należy wpisać w polu ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, które zawiera nazwa poszukiwanego magazyniera, lista kartotek zostaje zawężona do pozycji spełniających warunek wyszukiwania.

Dodatkowo w sekcji można wpisać uwagi dotyczące dokumentu.

Pozycje

Kolejną sekcją jest sekcja Pozycje (składająca się z dwóch okien), należy w niej wybrać Miejsce pobrania (paleta). W celu odfiltrowania wyników wyszukiwania, należy wpisać przynajmniej dwa następujące po sobie znaki występujące w kodzie miejsca składowania.

Następnie należy wybrać miejsce składowania, do jakiej ma zostać przeniesiona paleta. W celu zawężenia wyświetlanych pozycji, można w polu Miejsce składowania wpisać ciąg składający się z przynajmniej dwóch znaków, znajdujących się w szukanej nazwie lokalizacji.

W polu Uwagi można zawrzeć dodatkowy komentarz dotyczący przeniesionej pozycji.

Kliknięcie na przycisk X w pierwszym polu tabeli danych skutkuje usunięciem wszystkich pozycji związanych z danym numerem palety z dokumentu zmiany lokalizacji.

Po wypełnieniu pól, należy z lewej strony paska nad formularzem kliknąć na przycisk Bufor lub Zapisz.

Zmiany lokalizacji zapisane przez wybór opcji Bufor zostaną wyświetlone w rejestrze Zmiany lokalizacji bufor, natomiast zmiany zapisane przez wybór opcji Zapisz zostaną wyświetlone w rejestrze Zmiany lokalizacji ZL.

Funkcje dodatkowe dokumentu