Eksport danych kartotek

Eksportowanie danych dotyczących kartoteki

W programie magazynowym istnieje funkcja eksportu kartotek, która umożliwia wyeksportowanie danych z poszczególnych rejestrów kartotek do plików xls. Po wybraniu pozycji menu "Eksport kartotek", pojawi się submenu zawierające sześć typów rejestrów kartotek, z których można wybrać.

Pozycja menu Eksport kartotek pozwala na eksport poszczególnych rejestrów kartotek w formie plików xls. Zostanie wyświetlone submenu z sześcioma typami rejestrów kartotek do wyboru:

Aby wyeksportować rejestr kartotek, należy wybrać odpowiedni typ rejestru z menu i kliknąć przycisk Eksportuj. Rejestr zostanie wyeksportowany w formie pliku xls. Plik xls można następnie otworzyć za pomocą programu MS Excel lub innego programu arkusza kalkulacyjnego.

WMS eksport danych do excela

WMS Kartoteki magazynowe

Wybór pozycji "WMS Kartoteki magazynowe" z submenu pozwala na eksportowanie danych poprzez wygenerowanie pliku z Kartotekami magazynowymi. Okno eksportu będzie podobne do tego przedstawionego na zdjęciu.

Opcja "WMS Kartoteki magazynowe" eksportuje dane do arkusza Excela, gdzie każdy wiersz reprezentuje jedną Kartotekę magazynową, a kolumny zawierają następujące informacje:

Dane w tabeli umożliwiają dokładne śledzenie i zarządzanie asortymentem w magazynie, a także analizę różnych parametrów związanych z towarem lub artykułem.

WMS Kartoteki kontrahenci

Wybór pozycji "WMS Kartoteki kontrahenci" z submenu pozwala na eksportowanie danych poprzez wygenerowanie pliku z Kartotekami kontrahentów.

Opcja "WMS Kartoteki kontrahenci" eksportuje dane do arkusza Excela, gdzie każdy wiersz reprezentuje jednego Kontrahenta, a kolumny zawierają następujące informacje:

Dane w tabeli umożliwiają zarządzanie i analizę informacji dotyczących kontrahentów oraz ułatwiają prowadzenie działań handlowych i logistycznych związanych z nimi.

WMS Lokalizacje

Wybór pozycji submenu WMS Lokalizacje, eksportuje dane poprzez wygenerowanie pliku z Kartotekami lokalizacji. 

Opcja "WMS Lokalizacje" eksportuje dane do arkusza Excela, gdzie każdy wiersz reprezentuje jedną Lokalizację magazynową, a kolumny zawierają następujące informacje:

Dane w tabeli umożliwiają skuteczne zarządzanie lokalizacjami w magazynie, kontrolę stanów zapasowych oraz efektywne planowanie przepływu towarów w obrębie magazynu.

Stany magazynowe

Wybór pozycji submenu Stany magazynowe, eksportuje dane poprzez wygenerowanie pliku ze Stanami magazynowymi. 

Opcja "Stany magazynowe" eksportuje dane do arkusza Excela, gdzie każdy wiersz reprezentuje jeden artykuł (towar), a kolumny zawierają następujące informacje:

Dzięki temu arkuszowi użytkownik może sprawdzić aktualne stany magazynowe dla różnych artykułów, co umożliwia efektywne zarządzanie zapasami, planowanie zamówień i dostaw oraz unikanie sytuacji niedoborów lub nadmiarów w magazynie.

Stany magazynowe szczegółowo

Wybór pozycji submenu Stany magazynowe szczegółowo, eksportuje dane poprzez wygenerowanie pliku ze Stanami magazynowymi ze szczegółowymi danymi.

Opcja "Stany magazynowe szczegółowo" eksportuje dane do arkusza Excela, gdzie każdy wiersz reprezentuje szczegółowe informacje o stanie magazynowym danego artykułu (towaru). Kolumny zawierają następujące dane:

Dzięki tym szczegółowym danym użytkownik ma pełny wgląd w stany magazynowe poszczególnych artykułów, co ułatwia kontrolę nad zapasami, zarządzanie lokalizacjami, monitorowanie dat ważności, a także dokładne śledzenie ruchu i historii każdego towaru w magazynie.

Miejsca składowania

Wybór pozycji submenu Miejsca składowania, eksportuje dane poprzez wygenerowanie pliku z Miejscami składowania.

Opcja "Miejsca składowania" eksportuje dane do arkusza Excela, gdzie każdy wiersz reprezentuje informacje o miejscach składowania w magazynie. Kolumny zawierają następujące dane:

Dzięki tym danym użytkownik ma możliwość dokładnego zarządzania i optymalizacji przestrzeni magazynowej, kontrolowania zapasów oraz efektywnego wykorzystania miejsc składowania w magazynie.