Program magazynowy WMS

Spółka Software Studio prezentuje program do zarządzania  własnymi lub obcymi magazynami wysokiego składowania

Nasze oprogramowanie magazynowe tworzymy w oparciu o najnowsze technologie informatyczne oraz bazę danych MS SQL Server.


Warehouse Managment System

Prowadzenie efektywnej gospodarki magazynowej jest możliwe przy pomocy wielu różnorodnych narzędzi, jednym z nich jest informatyczny system zarządzania magazynem wysokiego składowania.

WMS umożliwia optymalizację procesów magazynowych, dzięki czemu można zoptymalizować wykorzystanie przestrzeni, skrócić czas komisjonowania i wyszukiwania towarów, oraz zwiększyć ogólną wydajność magazynu. Poniżej przedstawiam kilka kluczowych funkcji WMS, które przynoszą korzyści w magazynach wysokiego składowania:

Zarządzanie lokalizacjami

Zarządzanie lokalizacjami

WMS pozwala na precyzyjne monitorowanie i zarządzanie lokalizacjami, takimi jak regały, półki czy komory. System przypisuje odpowiednie miejsca składowania dla różnych produktów, co ułatwia ich identyfikację i szybkie znalezienie.

Kontrola stanów magazynowychKontrola stanów magazynowych

Kontrola stanów magazynowych

Dzięki WMS można bieżąco śledzić stan magazynowy poszczególnych produktów. System automatycznie aktualizuje informacje o ilościach towarów na podstawie przyjęć, wydań i innych operacji magazynowych. Pozwala to na skuteczne planowanie zamówień i unikanie braków lub nadmiaru zapasów.

Komisjonowanie i przygotowanie zamówieńKomisjonowanie i przygotowanie zamówień

Komisjonowanie i przygotowanie zamówień

WMS umożliwia efektywne komisjonowanie zamówień, dzięki czemu można zminimalizować czas potrzebny na zbieranie towarów. System wskazuje optymalną trasę komisjonowania, aby zoptymalizować sekwencję pobierania produktów z różnych lokalizacji w magazynie.

Optymalizacja przestrzeni

Optymalizacja przestrzeni

WMS wspomaga optymalizację wykorzystania przestrzeni magazynowej. System analizuje dostępną przestrzeń i proponuje optymalne rozwiązania dotyczące rozmieszczenia towarów, aby maksymalnie wykorzystać dostępną powierzchnię magazynu.

Monitorowanie i raportowanie

Monitorowanie i raportowanie

WMS umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących operacji magazynowych. Dzięki temu można śledzić wydajność magazynu, kontrolować wskaźniki kluczowe, takie jak czas obsługi zamówień czy dokładność komisjonowania, oraz podejmować odpowiednie działania usprawniające.

Wykorzystanie WMS w magazynach wysokiego składowania przynosi wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności operacyjnej, poprawa dokładności i widoczności zapasów, oraz minimalizacja błędów i opóźnień. Dzięki zaawansowanym funkcjom WMS możliwe jest lepsze wykorzystanie dostępnej przestrzeni i zasobów, co przekłada się na oszczędności czasu i kosztów.


Warto pamiętać, że WMS.net to jedno z popularnych oprogramowań magazynowych, które oferuje zaawansowane funkcje zarządzania i optymalizacji w magazynach wysokiego składowania. Dlatego, jeśli prowadzisz magazyn o dużej ilości lokalizacji i wysokim poziomie składowania, rozważ zastosowanie programu WMS.net, aby zwiększyć efektywność swojego magazynu i poprawić obsługę klienta.