Inwentaryzacja

Inwentaryzacja magazynu wysokiego składowania

Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania przy pomocy programu magazynowego WMS.net, mobilnych kolektorów danych z systemem Android przebiega w następujących krokach:

Program WMS.net i mobilne kolektory danych z systemem Android zapewniają wysoką dokładność i wydajność inwentaryzacji. Program WMS.net automatycznie porównuje dane ze skanowania z danymi w systemie, co eliminuje możliwość pomyłek. Mobilne kolektory danych z systemem Android są wygodne w obsłudze i pozwalają szybko i sprawnie skanować kody kreskowe towarów.

Inwentaryzacja w magazynie wysokiego składowania jest ważną operacją, która pozwala zapewnić prawidłowy stan magazynu. Program WMS.net i mobilne kolektory danych z systemem Android ułatwiają i przyspieszają przeprowadzanie inwentaryzacji, co pozwala zachować wysoki poziom kontroli nad stanem magazynu.

WMS Inwentaryzacja magazynu wysokiego składowania

Sekcja Inwentaryzacja

Sekcja Inwentaryzacja w systemie WMS.net oferuje szereg funkcjonalności związanych z przeprowadzaniem inwentaryzacji magazynowej. Obejmuje ona następujące opcje:

Ta funkcjonalność umożliwia użytkownikowi utworzenie nowej inwentaryzacji. Można określić szczegóły dotyczące inwentaryzacji, takie jak data, lokalizacja, odpowiedzialny za inwentaryzację, itp. Następnie można dodać pozycje do inwentaryzacji, obejmujące towary i ich ilości.

W tej sekcji wyświetlane są wszystkie inwentaryzacje, które są w trakcie przeprowadzania i nie zostały jeszcze zamknięte. Użytkownik może przeglądać listę otwartych inwentaryzacji, sprawdzać postęp i dokonywać odpowiednich działań.

Ta opcja pozwala użytkownikowi zobaczyć listę już zakończonych inwentaryzacji. Wyświetlone są informacje dotyczące zakończonych inwentaryzacji, takie jak data zakończenia, lokalizacja, odpowiedzialny za inwentaryzację, itp.

Sekcja inwentaryzacja - dokumenty

W sekcji Inwentaryzacja systemu WMS.net znajdują się funkcjonalności związane z dokumentami inwentaryzacyjnymi, które umożliwiają korektę stanów magazynowych na podstawie wyników inwentaryzacji. 

Dokumenty RI i PI pozwalają na dokładne uwzględnienie różnic między stanami faktycznymi a oczekiwanymi podczas inwentaryzacji. Użytkownik może wprowadzać odpowiednie korekty do systemu, aby dostosować stany magazynowe i zapewnić ich zgodność z rzeczywistością. Jest to istotne dla dokładnego zarządzania zapasami i utrzymania spójności danych magazynowych.

Ta opcja umożliwia dokonywanie korekty stanów magazynowych w przypadku wystąpienia niedoborów podczas inwentaryzacji. Jest to sytuacja, w której stwierdzono, że faktyczny stan magazynowy jest niższy od oczekiwanego. Można użyć dokumentów RI (rozchód inwentaryzacyjny), aby skorygować stany magazynowe i uwzględnić te niedobory.

Ta funkcjonalność służy do korygowania stanów magazynowych w przypadku wystąpienia nadwyżek podczas inwentaryzacji. Oznacza to, że faktyczny stan magazynowy jest wyższy niż oczekiwany. Można skorzystać z dokumentów PI (przychód inwentaryzacyjny), aby uwzględnić te nadwyżki i dostosować stany magazynowe.

Informacje

W sekcji Informacje w systemie WMS.net dostępne są różne funkcjonalności, które zapewniają informacje dotyczące procesu inwentaryzacji. 

Informacje w tej sekcji pozwalają użytkownikowi na pełne śledzenie procesu inwentaryzacji. Od dokumentów niezatwierdzonych po lokalizacje, artykuły i pozycje w trakcie inwentaryzacji, aż po pozycje po inwentaryzacji i usunięte pozycje. Umożliwiają one dokładne monitorowanie i zarządzanie procesem inwentaryzacji w magazynie.

Jest to lista dokumentów magazynowych, które nie zostały jeszcze zatwierdzone. Taka lista może uniemożliwiać otwarcie arkusza spisu z natury, gdyż dokumenty muszą zostać zatwierdzone przed przystąpieniem do inwentaryzacji.

Ta funkcjonalność dostarcza informacji o lokalizacjach magazynowych, które obecnie są w trakcie procesu inwentaryzacji. Użytkownik może śledzić postęp inwentaryzacji dla poszczególnych lokalizacji.

Opcja ta pozwala na monitorowanie artykułów, które są aktualnie poddawane procesowi inwentaryzacji. Użytkownik może zobaczyć, które artykuły są w trakcie sprawdzania stanu zapasów.

Ta funkcjonalność umożliwia śledzenie poszczególnych pozycji towarowych, które są obecnie w fazie inwentaryzacji. Użytkownik może monitorować postęp inwentaryzacji dla każdej pozycji.

Pozycje po inwentaryzacji

Jest to lista pozycji towarowych po zakończeniu procesu inwentaryzacji. Użytkownik może sprawdzić, jakie zmiany zostały dokonane w stanach magazynowych i porównać je z początkowymi stanami przed inwentaryzacją.

Pozycje usunięte

Ta opcja umożliwia dostęp do pozycji towarowych, które zostały usunięte z arkusza inwentaryzacyjnego. Użytkownik może śledzić, jakie pozycje zostały usunięte i monitorować historię zmian w arkuszu inwentaryzacyjnym.