WZ wydanie z magazynu

WZ wydanie z magazynu

Pozycja WZ – Wydanie z magazynu służy do stworzenia dokumentu wydania opartego o Dokument zlecenia(ZWZ) z roli WWW. Realizacje dokumentu możemy kontynuować wybierając nr Dokumentu zlecenia. Po uzupełnieniu formularza i zatwierdzeniu pozycji, dane zostaną zapisane w systemie.

 Pola formularza: