Skorowidze

Opcja skorowidzy

Opcja skorowidze w programie magazynowym to funkcjonalność, która umożliwia dostęp do menu zawierającego definicje różnych skorowidzów systemowych. Skorowidze są kluczowymi elementami w organizacji i identyfikacji poszczególnych obiektów oraz cech w systemie magazynowym. Opcja wyświetla menu z dostępem do definicji skorowidzy systemowych, np. oddziały, magazyny, regały, rzędy, poziomy, cechy, kody kreskowe itp.

Skorowidze dla Administratora

Kiedy użytkownik wybiera opcję skorowidze, otwiera się menu, które zawiera różne kategorie skorowidzów, takie jak oddziały, magazyny, regały, rzędy, poziomy, cechy, kody kreskowe itp. Każdy skorowidz reprezentuje określony aspekt lub właściwość elementów w magazynie.

Przykładowo, skorowidz oddziałów pozwala na zdefiniowanie i zarządzanie oddziałami w ramach firmy, skorowidz magazynów umożliwia określenie i konfigurację różnych magazynów, a skorowidz regałów pozwala na definiowanie i organizowanie regałów wewnątrz magazynu. Każdy skorowidz może mieć unikalne parametry i atrybuty, które mogą być konfigurowane przez użytkownika.

Dzięki opcji skorowidze użytkownik może łatwo nawigować i zarządzać różnymi definicjami w systemie magazynowym. Może dodawać, modyfikować lub usuwać wpisy w poszczególnych skorowidzach w zależności od potrzeb firmy. Przez skorowidze użytkownik może precyzyjnie zidentyfikować i zlokalizować konkretne elementy w magazynie oraz przypisać im odpowiednie cechy czy kody kreskowe.

Opcja skorowidze jest istotna dla efektywnego zarządzania magazynem, ponieważ umożliwia precyzyjne i systematyczne określanie i identyfikację poszczególnych obiektów, co przyczynia się do poprawy procesów logistycznych. Dzięki skorowidzom można zwiększyć kontrolę i widoczność nad magazynowanymi elementami oraz usprawnić ich lokalizację i śledzenie.

Lista skorowidzy

W programie mamy listę skorowidzy podzieloną na różne sekcje, a każda sekcja zawiera różne kody i opisy. Poniżej przedstawiam szczegółowy podział:


Zobacz także inne funkcje Administratora