Ulubione

Menu ulubionych transakcji

Sekcja "ULUBIONE" w module magazynowym dostarcza użytkownikowi łatwy dostęp do listy wybranych transakcji i informacji systemu WMS (System Zarządzania Magazynem). Jest to wygodne narzędzie nawigacyjne, które umożliwia użytkownikowi szybkie przemieszczanie się po programie i dostęp do różnych rodzajów dokumentów oraz informacji o stanie magazynowym.

Lista nawigacyjna w formie drzewka zawiera różne kategorie transakcji i informacji, które użytkownik może wybrać. Oto niektóre z nich:

Dzięki sekcji "ULUBIONE" użytkownik ma możliwość szybkiego dostępu do wybranych transakcji i informacji, które są ważne dla zarządzania magazynem. Ułatwia to nawigację po programie i umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych dokumentów i informacji.

program magazynowy menu ulubione

Przychody

Sekcja "PRZYCHODY" w module magazynowym zawiera dokumenty związane z przyjęciem towaru do magazynu. Obejmuje różne typy dokumentów, które odnoszą się do różnych procesów przyjęcia towaru. Poniżej znajdują się wyjaśnienia dla poszczególnych pozycji uruchamiających odpowiednie transakcje.

Wszystkie te pozycje w sekcji "PRZYCHODY" umożliwiają użytkownikowi tworzenie, przeglądanie i zarządzanie dokumentami związanymi z przyjęciem towaru do magazynu. Przez odpowiednie transakcje i dokumenty użytkownik może śledzić przepływ towarów, kontrolować dostawy od dostawców, zarządzać przekazywaniem towaru między różnymi obszarami magazynu oraz rejestrować przyjęcia towaru wewnętrznego.

Awizacje dostaw

Pozycja ta dotyczy dokumentów awizo dostawczego. Awizo dostawy jest tworzone przed faktycznym przyjęciem towaru i zawiera informacje o spodziewanej dostawie, takie jak planowana data, ilość, informacje o dostawcy itp.

Dostawy

Ta pozycja dotyczy dokumentów związanych z dostawami towaru od dostawców. Może to obejmować dokumenty takie jak faktury, noty dostaw, potwierdzenia odbioru itp. Dostawy są rejestrowane w systemie w celu śledzenia i ewidencji przyjęcia towaru do magazynu.

Przyjęcia bezpośrednie

Pozycja ta dotyczy dokumentów przyjęcia towaru bezpośrednio do magazynu, pomijając proces dostaw. Przykładem może być przekazywanie towaru z produkcji do magazynu lub przyjęcie towaru od innych jednostek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa.

Przyjęcia wewnętrzne

Ta pozycja dotyczy dokumentów przyjęcia towaru wewnętrznego. Przykładem może być przemieszczenie towaru między różnymi strefami magazynowymi, lokalizacjami lub działami w ramach przedsiębiorstwa.

Rozchody

Sekcja "ROZCHODY" w module magazynowym zawiera dokumenty związane z wydaniem towaru z magazynu. Obejmuje różne typy dokumentów, które odnoszą się do różnych procesów wydania towaru. Wszystkie te pozycje w sekcji "ROZCHODY" umożliwiają użytkownikowi tworzenie, przeglądanie i zarządzanie dokumentami związanymi z wydaniem towaru z magazynu. Przez odpowiednie transakcje i dokumenty użytkownik może kontrolować procesy wydawania towaru, zarządzać zleceniami klientów, kompletować zamówienia, rejestrować bezpośrednie wydania towaru oraz przemieszczać towar między różnymi obszarami magazynu wewnątrz przedsiębiorstwa.

program magazynowy rozchody

Zlecenia wydań

Pozycja ta dotyczy dokumentów związanych z zamówieniami klientów. Zlecenie wydań jest tworzone na podstawie zamówienia klienta i zawiera informacje o produktach, ilościach, terminach dostawy itp. Jest to podstawowy dokument do kompletacji i wydania towaru klientowi. 

Wydania

Ta pozycja dotyczy dokumentów wydania towaru z magazynu. Może to obejmować dokumenty takie jak faktury, noty wysyłkowe, potwierdzenia wydania towaru itp. Wydania są rejestrowane w systemie w celu śledzenia i ewidencji procesu wydania towaru klientowi lub innym odbiorcom.

Wydania zewnętrzne bezpośrednie

Pozycja ta dotyczy dokumentów wydania towaru bezpośrednio z magazynu na zewnątrz, pomijając proces zleceń wydań. Przykładem może być wydanie towaru do produkcji, przekazywanie towaru do innych jednostek organizacyjnych wewnątrz przedsiębiorstwa lub inne formy bezpośredniego wydania towaru.

Rozchody wewnętrzne

Ta pozycja dotyczy dokumentów rozchodu towaru wewnętrznego. Przykładem może być przemieszczenie towaru między różnymi działami w ramach przedsiębiorstwa, ewidencja strat, uszkodzeń.

Przesunięcia

Sekcja "PRZESUNIĘCIA" w module magazynowym zawiera dokumenty związane z przesuwaniem towaru z jednego miejsca na drugie wewnątrz magazynu. Jest to proces zmiany lokalizacji magazynowej towaru. Oprócz tego sekcja obejmuje również dokumenty związane z przesunięciami międzymagazynowymi oraz dokumenty tworzenia palet MIX. 

Sekcja "PRZESUNIĘCIA" umożliwia użytkownikowi tworzenie, przeglądanie i zarządzanie dokumentami związanych z przesuwaniem towaru w magazynie. Dzięki tym dokumentom można śledzić zmiany lokalizacji magazynowych, przemieszczać towar między różnymi magazynami oraz tworzyć palety MIX.

program magazynowy przesunięcia

Przesunięcia lokalizacji (ZL)

Dotyczy dokumentów przesunięcia towaru z jednej lokalizacji magazynowej do innej w tym samym magazynie. Jest to typowe przesunięcie wewnątrz magazynu, gdzie towar jest przemieszczany pomiędzy różnymi lokalizacjami w ramach tej samej jednostki magazynowej.

Przesunięcia międzymagazynowe (MM)

Dotyczy dokumentów przesunięcia towaru między różnymi magazynami. Przesunięcie międzymagazynowe występuje, gdy towar musi być przeniesiony z jednego magazynu do drugiego, na przykład w celu równoważenia zapasów między różnymi lokalizacjami.

Tworzenie palet MIX

Dotyczy dokumentów tworzenia palet MIX, czyli palet zawierających różne produkty. W przypadku tworzenia palet MIX, produkty są łączone na jednej palecie w celu efektywnego kompletowania i transportu towaru o różnych typach.

Cross Docking

Sekcja "cross docking" w module magazynowym zawiera dokumenty związane z procesem cross dockingu. Cross docking to strategia logistyczna, w której towary są przyjmowane i natychmiast wydawane bez składowania w magazynie. Sekcja ta umożliwia zarządzanie tym procesem poprzez dokumenty przyjęcia palet, wydania palet oraz dostęp do informacji o aktualnym stanie palet w strefie cross dockingu.

Dzięki sekcji "cross docking" użytkownik może monitorować i zarządzać procesem cross dockingu, czyli przyjęciem i natychmiastowym wydaniem towarów bez składowania. Przez dokumenty przyjęcia palet i wydania palet można rejestrować operacje cross dockingu, a informacje o stanie palet pozwalają na bieżące śledzenie dostępności i stanu palet w strefie cross dockingu.

program magazynowy cross docking

Przyjęcia palet

Pozycja ta zawiera dokumenty związane z przyjęciem palet do strefy cross dockingu. Dotyczy to przypadków, gdy towary są przyjmowane bezpośrednio na palety i natychmiast kierowane do wydań, bez potrzeby składowania w magazynie.

Wydania palet

Ta pozycja dotyczy dokumentów związanych z wydaniem palet ze strefy cross dockingu. Oznacza to, że palety są natychmiast wydawane po przyjęciu, bez składowania w magazynie.

Stan palet

Sekcja ta zawiera informacje o aktualnym stanie palet w strefie cross dockingu. Użytkownik może uzyskać dostęp do danych dotyczących ilości palet, rodzaju towarów na paletach oraz innych szczegółów dotyczących stanu palet w tej strefie.

Stock

Sekcja "STOCK" w module magazynowym zawiera zestawienia stanów magazynowych, czyli informacje dotyczące ilości i dostępności zapasów. Ta sekcja umożliwia użytkownikowi przeglądanie i monitorowanie stanów magazynowych w różnych kontekstach.

Dzięki sekcji "STOCK" użytkownik może monitorować aktualne stany magazynowe w różnych kontekstach, co ułatwia zarządzanie zapasami, śledzenie dostępności towarów oraz podejmowanie decyzji dotyczących zarządzania magazynem.

program magazynowy stany - zapasy towarów

Szczegółowa lista zapasów

To zestawienie przedstawia szczegółowe informacje o dostępnych zapasach. Użytkownik może zobaczyć ilość, lokalizację, numer partii, datę ważności itp. dla poszczególnych produktów.

Stany magazynowe w strefie odkładczej

Ten raport pokazuje stany magazynowe dla towarów znajdujących się w strefie odkładczej, czyli obszarze, w którym tymczasowo przechowuje się przyjęte towary przed ich dalszym przemieszczeniem lub przetworzeniem.

Stany magazynowe w strefie przyrampowej

To zestawienie prezentuje stany magazynowe dla towarów znajdujących się w strefie przyrampowej, czyli obszarze, w którym przygotowuje się towary do załadunku na pojazdy transportowe.

Stany magazynowe w strefie kompletacji

Ten raport przedstawia stany magazynowe dla towarów znajdujących się w strefie kompletacji wysyłek, czyli obszarze, w którym towary są zbierane i pakowane przed wysyłką do klientów.

Stany magazynowe w strefie wydań z magazynu

To zestawienie pokazuje stany magazynowe dla towarów znajdujących się w strefie wydań z magazynu, czyli obszarze, w którym dokonywane są wydania towarów klientom lub innym odbiorcom.

Stany magazynowe w badaniu kontroli jakości

Ten raport przedstawia stany magazynowe dla towarów poddanych badaniu kontroli jakości. Umożliwia śledzenie towarów w procesie kontroli jakości i informuje o ich dostępności.

Stany magazynowe w kwarantannie

To zestawienie prezentuje stany magazynowe dla towarów znajdujących się w kwarantannie. Kwarantanna oznacza, że towary zostały czasowo odizolowane z powodu podejrzeń o wady lub inne problemy jakościowe.

Stany magazynowe w dziale reklamacji i zwrotów

Ten raport pokazuje stany magazynowe dla towarów, które zostały zwrócone przez klientów lub są związane z procesem reklamacji. Umożliwia śledzenie tych towarów w dziale obsługującym reklamacje i zwroty.