Sekcja MAGAZYN

Zarządzanie magazynem

W programie magazynowym Studio WMS.net, opracowanym przez SoftwareStudio, sekcja menu MAGAZYN pełni kluczową rolę w zarządzaniu różnymi aspektami magazynowymi. Dzięki niej użytkownicy mają dostęp do poleczeń dotyczących tworzenia dokumentów przyjęć i wydań z magazynu, kartotek towarowych, kontrahentów oraz inwentaryzacji.

program magazynowy

Sekcja "ULUBIONE" w module magazynowym dostarcza użytkownikowi łatwy dostęp do listy wybranych transakcji i informacji systemu WMS (System Zarządzania Magazynem). Jest to wygodne narzędzie nawigacyjne, które umożliwia użytkownikowi szybkie przemieszczanie się po programie i dostęp do różnych rodzajów dokumentów oraz informacji o stanie magazynowym.

Dzięki sekcji "ULUBIONE" użytkownik ma możliwość szybkiego dostępu do wybranych transakcji i informacji, które są ważne dla zarządzania magazynem. Ułatwia to nawigację po programie i umożliwia szybkie znalezienie potrzebnych dokumentów i informacji.

Opcja "ZESTAWIENIA" w module magazynowym umożliwia wygenerowanie zestawień dotyczących dokumentów magazynowych zarejestrowanych w określonym czasie. Zestawienia te są prezentowane w postaci hierarchicznego drzewa, gdzie poszczególne węzły reprezentują poszczególne miesiące, a podwęzły zawierają informacje o typie dokumentu magazynowego.

Dokumenty przyjęć: umożliwiają rejestrowanie przyjęcia towarów do magazynu, takie jak PZ (Przyjęcie Zewnętrzne) czy PZB (Przyjęcie Zewnętrzne Bezpośrednie).

Dokumenty wydań: umożliwiają zlecenie wydania towarów z magazynu, takie jak WZ (Wydanie Zewnętrzne) czy WZB (Wydanie Zewnętrzne Bezpośrednie).

Sekcja "CROSS-DOCKING" w programie WMS.net umożliwia zarządzanie procesem cross-dockingu, czyli bezpośredniego przekazywania towaru z przyjęcia do wydania bez składowania go w magazynie. Ta sekcja umożliwia monitorowanie i kontrolę operacji cross-dockingu, a także generowanie raportów i zestawień dotyczących tych operacji.

Sekcja "PRZESUNIĘCIA TOWAROWE" umożliwia planowanie i realizację przesunięć towarowych w magazynie. Można wykonać przesunięcia między regałami (Mm), między lokalizacjami (Zl) oraz tworzenie palet Mix, które umożliwiają kompletowanie zamówień z różnych partii towaru na jednej palecie.

Sekcja "ROZLICZENIA KOSZTÓW" umożliwia rozliczanie kosztów usług logistycznych. Użytkownik może monitorować i analizować koszty związane z różnymi operacjami magazynowymi, takimi jak przyjęcia, wydania, przesunięcia towarów itp. Sekcja ta zapewnia narzędzia do dokładnego rozliczania i raportowania kosztów w ramach działalności magazynowej.

Sekcja "INWENTARYZACJA" umożliwia przeprowadzanie spisów z natury, czyli dokładnego sprawdzenia i zaktualizowania stanów magazynowych. Użytkownik może planować, przeprowadzać i monitorować procesy inwentaryzacyjne, a także generować raporty dotyczące wyników inwentaryzacji.

Sekcja "WIZUALIZACJA" umożliwia wizualne przedstawienie magazynu, w tym zajętości regałów, lokalizacji towarowych itp. Użytkownik może zobaczyć graficzne reprezentacje magazynu, co ułatwia planowanie i optymalizację układu magazynowego, analizowanie dostępności miejsca składowania i śledzenie zajętości poszczególnych obszarów.

Sekcja "KALENDARZE PRACY MAGAZYNU" umożliwia zarządzanie harmonogramem pracy magazynu. Użytkownik może definiować i planować godziny pracy, dni wolne, urlopy itp. dla personelu magazynowego. Ta sekcja ułatwia organizację pracy w magazynie, zapewnienie odpowiedniej obsady i śledzenie czasu pracy.

Sekcja "PALETY" umożliwia zarządzanie jednostkami logistycznymi, takimi jak palety. Użytkownik może rejestrować, śledzić i zarządzać paletami w magazynie, w tym przypisywać je do dokumentów, śledzić ich ruchy itp. Ta sekcja zapewnia kontrolę nad paletami i ułatwia zarządzanie logistyką paletową.

Sekcja "SZUKAJ" to uniwersalna wyszukiwarka informacji w bazie systemu WMS. Użytkownik może wyszukiwać różne informacje, takie jak dokumenty, kartoteki, pozycje, numery seryjne itp. Ta sekcja zapewnia szybki i łatwy dostęp do potrzebnych danych w systemie WMS.