Przeglądanie folderów i plików

Przeglądanie folderów i plików na platformie WMS.net

Platforma WMS.net oferuje funkcję przeglądania folderów i plików udostępnionych pracownikom magazynu. Ta funkcja umożliwia łatwe zarządzanie dokumentami i udostępnianie potrzebnych informacji w formie elektronicznej. Pracownicy magazynu mają dostęp do różnych rodzajów dokumentów, takich jak oferty, umowy, regulaminy, instrukcje stanowiskowe i BHP, które są przechowywane w odpowiednich folderach na platformie.

Przeglądanie folderów i plików na platformie WMS.net jest niezwykle przydatne dla pracowników magazynu, umożliwiając im łatwe dostęp do ofert, umów, regulaminów, instrukcji stanowiskowych i BHP. Dzięki tej funkcji, przechowywanie i zarządzanie dokumentacją staje się bardziej efektywne, a współpraca między pracownikami magazynu jest ułatwiona.

WMS udostępnienie folderów i plików

Zarządzanie folderami i plikami

Przez interfejs platformy WMS.net, użytkownicy mogą przeglądać hierarchię folderów i otwierać wybrane foldery, aby zobaczyć zawarte w nich pliki. Każdy folder może być nazwany zgodnie z jego zawartością, co ułatwia organizację dokumentów. Pliki mogą być dodawane, usuwane, modyfikowane lub przenoszone między folderami w zależności od potrzeb. Użytkownicy mogą także tworzyć nowe foldery, aby lepiej zorganizować swoje dokumenty.

Przeglądanie i pobieranie plików

Pracownicy magazynu mogą przeglądać zawartość folderów i wybierać interesujące ich pliki. Przeglądarka plików na platformie WMS.net umożliwia podgląd zawartości plików bez konieczności ich pobierania. Można przeglądać oferty, umowy, regulaminy, instrukcje stanowiskowe i BHP w formacie PDF lub innych obsługiwanych formatach. W przypadku potrzeby pobrania pliku, wystarczy kliknąć odpowiedni przycisk, aby go pobrać na swoje urządzenie.

Udostępnianie i współpraca

Platforma WMS.net umożliwia także udostępnianie folderów i plików pomiędzy pracownikami magazynu. Pracownicy mogą udostępnić wybrane dokumenty innym użytkownikom, umożliwiając im dostęp do potrzebnych informacji. Ponadto, istnieje możliwość współpracy nad dokumentami, gdzie kilku pracowników może jednocześnie pracować nad tym samym plikiem, wprowadzając zmiany i komentując treść.